Boatia Eiendom AS

Opplagshall til båter
I prosjektfase

I mars 2021 ble det signert nok en kontrakt på opplagshall til båter.
Denne gang er det Boatia Eiendom AS som er kunde og hallen skal bygges i Færder Kommune.
Hallen har en størrelse på 17x30x9 meter og vil bli ferdigstilt tidlig høst 2021.
Vi takker for oppdraget.