Brødrene Antonsen

Båthall
Under utførelse

For Brødrene Antonsen i Sortland har vi under arbeid oppføring av vår konsepthall «Båthallen» i størrelse 30 x 39,9 x 9 meter.

Denne hallen leveres klargjort til lagring av 104 stk båter i integrerte hyller. Det vil på dette prosjektet bli montert en fantastisk kranløsning fra Munk Cranes som vil sørge for at betjening av inn og utlasting fra hyllene kan utføres på en sikker og effektiv måte med ekstremt lav risiko for skader på båtene sammenlignet med tradisjonell måte der det benyttes truck til inn/utlasting.

Båthallens gode løsninger medfører at hele hallen kan betjenes av kun en person.

Gjennomføringen av dette prosjektet sørger for at Antonsen kan dekke den økende etterspørselen etter innendørs båtlagring i Sortland.