Øra Industriområde

I prosjektfase

For kunde i Fredrikstad har vi under arbeid oppføring av lagerhall i størrelse 30,3 x 84 meter beliggende på Øra industriområde.

Hallen har et areal på 2545 m2 som vil dekke deres behov for økt lagerkapasitet.