Lagerbygg Øra Industriområde

I prosjektfase

For kunde i Fredrikstad har vi under arbeid oppføring av lagerhall i størrelse 30 x 90 meter beliggende på Øra industriområde.

Hallen har ett areal på 2700 m2 som vil dekke deres behov for økt lagerkapasitet.