Stathelle Marina

4 opplagshaller til båter
Under utførelse

Nytt spennende prosjekt!
Vi har i dag signert kontrakt med Stathelle Marina AS om levering av 4 stk. haller til opplag av båter.
Hallene vil bli bygget i følgende størrelser:


Hall 1. 20x29x6,6 meter
Hall 2. 20x29x6,6 meter
Hall 3. 20x25x6,6 meter
Hall 4. 20x30x6,6 meter
Det er stor etterspørsel i markedet for innendørs lagring av båter og gjennomføring av dette prosjektet fører til at Stathelle Marina AS vil være godt rustet til å møte det økende behovet for denne type tjenester.


Hallene vil bli overlevert til kunde sommeren 2021.
Vi er ydmyke over nok en gang å være den foretrukne leverandør på denne type bygg og takker for tilliten.