Stathelle Marina

I prosjektfase

For Stathelle Marina AS har vi under arbeid oppføring av 5 stk. nye bygninger på deres marinaområde.

Prosjektet består av 4 stk. nye opplagshaller samt utvidelse av deres eksisterende butikk og servicelokaler.

Butikk og servicelokaler utvides med ett tilbygg i 2 etasjer tilpasset områdets byggestil bestående av gammel bebyggelse og har en størrelse på 24 x 28 meter.

Opplagshallene som er under arbeid fordeler seg på 2 stk. haller i størrelse 20×29 meter sammenbygget med ett mellombygg , 1 stk. i størrelse 21×30 meter samt 1 stk. i størrelse 21×25 meter.

Prosjektet gir Stathelle Marina 1344 m2 økte arealer til butikk, verksted, kontor og 2315 m2 opplagsareal for innvendig lagring av båter. Det er en økende etterspørsel fra dagens båteiere etter tjenester som service ,klargjøring og innendørs opplag. Denne utbyggingen vil sørge for at marinaen er godt rustet for fremtiden.