Standardhaller

Dette er haller som kan tilpasses kundens behov

Flexible Building System Norway AS, tilbyr standard haller i stålkonstruksjon kledd med sandwichelementer til markedets beste priser.

Vårt konsept er basert på smart design ,effektiv montasje og direkte innkjøp fra produsenter uten fordyrende mellomledd.

Vårt standardsortiment er våre mest populære produkter og leveres i 15, 20, 25, 30 samt 35 meter fri bredde, med rette innvendige vegger og i ubegrenset lengde.

Våre haller kan leveres med saltak eller flatt tak.