Prosjekt Kilab AS

Kilab AS, kombinasjonsbygg lager/kontor

Størrelse Kontordel 10×25 meter

Størrelse lagerdel 22,5×24 meter